Vi vil svært gjerne ta vare på førstesemesterstudentene

Heldigvis er vi tilbake til fysisk undervisning og kan gå på jobb nesten som normalt.

Likevel er jeg bekymret for hvordan førstesemester studentene våre har det. Studieseksjonen ved fakultetet rapporterer om daglige eposter fra studenter som er ensomme, mangler motivasjon og spør hvordan de kan melde seg av studiet.

Dette er i hovedsak studenter som startet å studere i høst.

Opinion har nylig publisert UNG2021-undersøkelsen, som viser hvordan koronapandemien har snudd opp ned på tilværelsen for de unge, og hvilke konsekvenser det har hatt for måten de lever livene sine på.

Her fremgår det at 1 av 2 er mindre sosiale enn før, 4 av 10 føler seg ofte ensomme, 1 av 2 er bekymret for skole eller studie og 4 av 10 er bekymret for jobbmuligheter.

Samtidig som våre studenter har bekymret seg for fremtiden, bekymrer vi oss altså spesielt for de nye studentene:

Hvordan skal vi få til den den sosiale integreringen og den faglige meningsutvekslingen når man ofte bare har digitale flater å samhandle på?

Våre emneansvarlige gjør det de kan for å formidle fagstoff i en vanskelig situasjon. Men akkurat som blant studentene vil det være individuelle ulikheter i hvor fort og godt de ulike underviserne klarer å tilpasse seg en digital undervisningssituasjon, og skape gode rammer for læring.

Det har vært et sterkt fokus på å få til best mulig formidling og læring, men den sosiale integreringen har måttet lide under karantene og restriksjoner for hvor mange som kan møtes til enhver tid.

For tidligere studentkull har det sosiale kommet av seg selv.

Vi har hatt fadderuke og klassemottak og studentene har kunnet være samlet i seminargrupper og på forelesninger, og stort sett har studentene vært en sammensveiset gjeng relativt raskt. Årets fadderuke ble dessverre avlyst.

Selv om vi fortsatt har klassemottak og mentorordningen, som forhåpentligvis har fungert positivt for mange av de nye studentene, ser vi at dette ikke er nok.

Mange nye studenter melder om ensomhet og at de ikke kjenner sine medstudenter.

Dette må og vil vi prøve å gjøre noe med.

Vi vil i de kommende ukene legge mer ressurser inn i mentorordningen, slik at det blir flere sosiale treff her.

Så vet vi at den beste måten å bli kjent med nye mennesker på er å bli «tvunget» til å samarbeide.

Vi vil legge opp til at flere studenter jobber sammen om eksamensforberedelser i små grupper. I disse gruppene kan de diskutere alt fra gamle eksamensoppgaver til det tekniske rundt en eksamen. Vi ønsker at disse små gruppene møtes fysisk så langt som mulig – det være seg på grupperom her på campus eller på en kafé.

Det aller fleste studentene greier seg helt sikkert fint gjennom koronaepidemien.

Men:

Vi kan ikke risikere at store deler av et årskull går tapt.

Derfor er det viktig at vi nå gjør hva vi kan for å ta vare på den studentgruppen som sannsynligvis er mest sårbar for konsekvensene av epidemien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *