Dette tenker jeg er viktig for alle når vi nå innleder 2021

Godt nytt år og velkommen tilbake til ny runde med digital undervisning og digitale møter!

Dette kan være en beskrivende innledning til 2021 og nye koronatiltak.

Heldigvis har vaksinering startet, og jeg håper virkelig at vi blir ferdig med inngripende koronatiltak i løpet av vårsemesteret.

Vi starter året med ny toppledelse ved UiB. Prorektor Margareth Hagen ble torsdag konstituert av universitetsstyret som rektor ved UiB ut valgperioden, etter at Dag Rune Olsen har valgt å tre til side.

I tillegg har Robert Rastad tatt over som ny Universitetsdirektør etter at Kjell Bernstrøm delvis er blitt pensjonist.

Dette blir spennende. Nå skal vi inn i valgkamp. Jeg er trygg på at de fire gjenværende i rektoratet vil stå på for å gjøre det som er best for UiB i tiden som gjenstår.

Den siste måneden har sikkert ikke vært den beste for Dag Rune som rektor. Det skal jeg ikke bruke mye plass på her.

Men det minner oss på hvor viktig det er for oss som jobber i staten å passe på at vi opptrer ryddig og nøkternt. Den konkrete saken kjenner jeg ikke ut over det som er formidlet i BT og andre medier, men forventer at vi får gode svar gjennom den eksterne gjennomgangen styret har satt i gang.

Det er også all grunn til å gi Dag Rune et mer nyansert og positivt ettermæle enn det mediedekningen i det siste har lagt opp til. Han har for eksempel åpnet institusjonen for omverden på en høyst nødvendig måte.

Jeg håper at 2021 blir et godt år for fakultetet og UiB.

Vi har mange store og viktige saker foran oss. Blant dem er ikke minst modernisering av Realfagbygget og nytt EnTek-bygg. Det skal gjennomføres valg til alle UiBs organ.

For min del er dette siste semesteret jeg skal være dekan.

Fakultet er i vekst og framgang. Med så mange dyktige kollegaer i faglige, tekniske og administrative stillinger ved fakultetet, er det god grunn til å være optimistisk når året starter.

Så håper jeg inderlig at vi alle snart kan møtes fysisk igjen, uten koronarestriksjoner!

Foto: Helge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *