Dette må kandidatene svare på før jeg stemmer

Denne uken er siste anledning til å spørre rektorlagene om saker vi mener er viktige for UiB og fakultetet de neste fire årene.

Torsdag 18. mars kl 12.15 arrangerer fakultetet digitalt allmøte, og i forbindelse med dette er det mulig å sende inn spørsmål på forhånd.

Her er to spørsmål jeg vil at rektorteamene skal svare på før jeg stemmer:

1)

Universitetsstyret har vedtatt MASTERPLAN FOR AREAL 2020–2040. I denne planen er det desidert største prosjektet Nygårdshøyden sør. Slik jeg ser det, vil naturvitenskapelig forskning og utdanning ved UiB bli sterkt svekket i de kommende tiårene om vi ikke greier å løfte dette prosjektet nå.

Mitt første spørsmål til rektorlagene er derfor om de deler denne vurderingen, og vil arbeide for Nygårdshøyden sør prosjektet med liv og sjel de neste fire årene? – og dersom ikke, hvilken annen vurdering har teamene?

2)

I den kommende rektorperioden skal det utvikles en ny strategi for institusjonen. Begge rektorkandidatene har vært sentrale i utformingen av UiBs nåværende strategi «Kunnskap som former samfunnet». Min vurdering er at denne strategien har tjent UiB godt, har satt en god retning for UiB og åpnet universitet opp for samfunnet rundt oss.

Begge rektorlagene er naturlig nok opptatt av å fortelle at de representerer noe nytt, men både Oddrun Samdal og Margareth Hagen har jo vært med på mye bra for UiB de siste åtte årene. Så i hvor stor grad har de egentlig tenkt å bryte med den retningen UiB har tatt?

Mitt andre spørsmål er derfor hva rektorkandidatene er mest stolt av i dagens strategi «Kunnskap som former samfunnet», og hva er dere mest misfornøyd med?

Dette er to spørsmål jeg er opptatt av. Herved oppfordres alle til å bruke lenken over til å stille rektorlagene spørsmål dere mener er viktig for UiB i årene framover!

Neste uke, 22. -25. mars – skal vi velge UiBs neste rektor.

Jeg håper alle bruker stemmeretten til beste for UiB.

Godt valg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *