Skal vi nå våre strategiske mål må vi finne gode, langsiktige samarbeidspartnere

Rolf Birger Pedersen viser undervannsdrone til kollegaer fra UiS og UiB. (Foto: Jens Helleland Ådnanes)

9. januar hadde MatNat-fakultetet besøk fra vårt søsterfakultet, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) ved Universitet i Stavanger (UiS). De møtte med dekanat og instituttledere, og sammen med våre instituttledere fikk vi gode diskusjoner om både strategiske saker og konkrete faglige samarbeid.

 

Vi fikk også vist fram noe av den spennende infrastrukturen vi har å by på:

TN-fakultetet og MatNat har godt samarbeid på en rekke områder. Jeg har lyst til å trekke fram det gode forskningssamarbeidet vi har hatt om havvind. Dette ble etablert gjennom FME-senteret NORCOWE, og er noe vi skal utvikle videre.

5. januar er derfor en viktig dato. Da startet et stort vindprosjekt med målestasjoner på Jæren med UiB, UiS og NORCE som forskningspartnere, finansiert av Equinor.

Jeg mener at UiB – gjennom vår havvindssatsing og i allianse med blant andre UiS og NORCE – må ha ambisjon om å bli landets viktigste forsknings- og utdanningsaktør på dette området. Jeg er også sikker på at havvind kan bli et av de viktigste norske industrielle bidragene til «det grønne skiftet» alle snakker om.

Men vi skal også samarbeide mer om:

  • Infrastruktur og forskningsprosjekt
  • Felles forskningssentre, f.eks. SFI-er
  • Økt politisk gjennomslag for Vestlandet som kunnskapsregion

Vi samarbeider også om andre saker som er viktige for oss. Behovet for omstilling og sterke miljøer ble omtalt under det årlige Solamøtet. Der ble det sagt:

«På Solamøtet var det udelt enighet blant deltakerne om at Stavanger er energihovedstaden i Norge. Men det er ikke nødvendigvis nok at vi mener det selv.»

Gjennom etableringen av det nye instituttselskapet NORCE er en av grunnene til at jeg tror vi skal få til mye.

Nettopp fordi NORCE er tungt etablert både i Bergen og Stavanger vil dette selskapet bli en veldig viktig aktør som kan legge til rette for solid faglig strategisk samarbeid langs kysten. På sin nettside skriver NORCE:

«Sammen om løsninger. Vi bruker vår faglige bredde og regionale tilstedeværelse til å levere forskning og nye løsninger på globale og lokale samfunnsutfordringer

Vi skal ta dem på ordet! Men sammen med blant annet TN-fakultetet skal vi legge premissene for samarbeidet.

1 thought on “Skal vi nå våre strategiske mål må vi finne gode, langsiktige samarbeidspartnere

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *