Dette legger premissene for framtida

2019 vil bli et spennende år med nye muligheter og store oppgaver.

Like før jul fikk vi vite at det nye bygget til Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet skal lokaliseres på Dokken. Selv om jeg og UiB har ment at Marineholmen ville være den beste lokaliseringen, er vi glade for at det er tatt en beslutning.

Direktør Tore Nepstad fra Havforskingsinstituttet og rektor Dag Rune Olsen fra Universitetet i Bergen signerte samarbeidsavtalen om marin forskning i april 2015.
(Foto: Thor Brødreskift)

Jeg ønsker både HI og Fiskeridirektoratet til lykke med at det blir en løsning de har arbeidet for.

Vårt mål vil alltid være å bidra til å utvikle Bergen og Vestlandet som et av verdens viktigste områder for marin forskning og næring. Dette skal vi gjøre sammen med HI og andre viktige aktører.

Derfor er jeg helt enig med lederen i Bergens Tidende den 31. desember, som under overskriften Blått nytt år, skriver at:

«Nettopp det at ulike aktører drar i samme retning, er avgjørende for å løse store samfunnsutfordringer. Og det trengs hvis Bergen skal klare å ta posisjonen som den globale havhovedstaden.»

Så får vi håpe at diskusjonen om tomtevalg på Dokken ikke ytterligere kompliserer prosessen med å få realisert nytt bygg for HI.

Vi er best tjent med at HI ligger så nær den marine klyngen og fagmiljøene på Marineholmen som mulig – og at det velges en tomteløsning som kan realisere bygget innen få år.

Like før jul skjedde det også noe annet som vil ha stor betydning for utviklingen av våre fag.
CEDAS Center for Data Science
Da åpnet statsråd Iselin Nybø  vårt nye Center for Data Science (CEDAS). Gjennom senteret signaliserer IKT-miljøene våre at de vil ta en tydeligere rolle i digitaliseringen som skjer innenfor alle fagområdene våre.

I mye av den faglige utviklingen vi skal jobbe med i 2019 vil IKT og digitalisering være sentralt:

Derfor ønsker jeg alle et godt digitalt år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *