Vi må la oss inspirere av de beste

I andre deler av verden finnes det områder hvor forsknings- og utdanningsinstitusjonene er mye bedre på samfunnskontakt, innovasjon og entreprenørskap enn vi er i Bergen. Slike områder kan vi la oss inspirere av.

Boston-området er i særklasse et slikt område.

(Foto: Margareth Hagen)
(Foto: Margareth Hagen)

For litt over en uke siden var jeg sammen med rektorat, Universitetsstyret og de andre dekanene på reise til Boston. Der besøkte vi fire universitet, inkludert Harvard og MIT.

Det som gjorde sterkest inntrykk på meg er det sterke samfunnsansvaret som institusjonene vi besøkte har. Alle disse institusjonene uttrykker en klar ambisjon om å bidra til en positiv samfunnsutvikling både lokalt og globalt.

Harvard’s «Mission» sier for eksempel:

“The mission of Harvard College is to educate the citizens and citizen-leaders for our society. We do this through our commitment to the transformative power of a liberal arts and sciences education.

[…]

From this we hope that students will begin to fashion their lives by gaining a sense of what they want to do with their gifts and talents, assessing their values and interests, and learning how they can best serve the world.”

UiB og fakultetet vårt har mye vi kan være stolte over, men vi kan alltid lære av hvordan de beste universitetene ute i verden tenker – og hva de gjør.

Derfor var turen til Boston lærerik og nyttig.

Jeg er sikker på at et godt samarbeid med samfunnet rundt oss er nødvendig for at vi skal lykkes med samfunnsoppdraget om å skape fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Dette følger også av Universitetet i Bergen sin ambisjon om å levere «Kunnskap som former samfunnet».

I Universitet i Bergens Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet står det:

«Universitetet i Bergen skal skape fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Et godt samarbeid med arbeidslivet er en viktig forutsetning for at UiB skal utføre sitt samfunnsoppdrag.»

Vi på MN-fakultetet har allerede et veldig godt og konstruktivt samarbeid med en rekke samfunns- og næringslivsaktører.

Ikke minst gjennom tett samarbeid med næringsklyngene GCE Ocean technology, NCE Seafood Innovation Cluster og NCE Maritime CleanTech.

Dette skal vi bygge videre på og forsterke. Vi kan – og skal – bidra med kunnskap og kandidater som samfunnet trenger.

For å få dette til er følgende faktorer er viktig:

  • Arbeide for å etablere praksisplasser og opplegg for studenters arbeidslivserfaring i samarbeid med arbeidslivet og deres organisasjoner. Inkludere praksis/arbeidslivserfaring i både eksisterende og nye relasjoner med arbeidslivet.
  • Tettere kontakt mellom forskning og næringsliv i konkrete prosjekter. Her er for eksempel Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) et viktig virkemiddel. Derfor har mange ved fakultetet arbeidet hardt fram mot skissefristen 4. april for nye SFI-er. Så gjennomføres første etappe mot fristen, for fullstendige søknader den 25. september.
  • Systematisk kontakt både på ledelses- og forskernivå mellom universitet og samfunnsliv, og å bruke våre tidligere studenter (alumni) i denne toveis kontakten.

Jeg synes også vi skal la oss inspirere av Harvards «Mission», som sier at de skal lære studentene «how they can best serve the world».

Eller som MIT sier:

“The MIT community is driven by a shared purpose: to make a better world through educationresearch, and innovation.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.