Sentre for fremragende forskning (SFF) er en suksess

Utvilsomt har Bjerknessenteret, Senter for integrert petroleumsforskning, Geo-bio senteret, og Birkelandssenteret vært vitenskapelig fyrtårn ved fakultetet. Disse har satt tydelig retning på mye av forskningen ved fakultetet, og indirekte vært viktige motorer for den faglige utviklingen ved alle våre institutt siden SFF-ordningen ble innført i år 2000. Vi skal heller ikke glemme at vi er…Continue reading Sentre for fremragende forskning (SFF) er en suksess

Slik har vi tenkt å rekruttere på en bedre måte

Det blir med rette sagt at de ansatte er universitetets viktigste ressurs. Da er det viktig at vi både rekrutterer de beste hodene, og sørger for at vi beholder den beste kompetansen vi kan få ved institusjonen. Derfor trenger vi både gode rekrutteringsmekanismer og karrierepolitikk. Prorektor Margareth Hagen skriver godt om dette i et debattinnlegg…Continue reading Slik har vi tenkt å rekruttere på en bedre måte

Alle konkurrerer mot alle. Dei som taper må bygge ned aktivitet

Kommentator Jens Kihl skriv om dei store reklamebudsjetta ved akademiske institusjonar i ein artikkel i Bergens Tidende den 29.april. Han har mange gode poeng: Det synes nokså meiningslaust at sektoren skal bruke 100 millionar kroner på å konkurrere om nye studentar gjennom avtaler med ulike reklamebyrå. Desse pengane burde strengt tatt blitt brukt til å…Continue reading Alle konkurrerer mot alle. Dei som taper må bygge ned aktivitet

Realfag – et smart sted å begynne!

Årets søkertall fra Samordna opptak er gledelig lesning for vårt fakultet. Etter to magre år med bekymringsfullt lave søkertall setter vi i år rekord med 1532 førstevalgssøkere til fakuletets ulike utdanningsprogram – en oppgang på nær 44 prosent fra i fjor. Tradisjonelt sett øker søkningen til høyere utdanning i usikre tider, og koronakrisen og et…Continue reading Realfag – et smart sted å begynne!

Strategien som former bærekraft-samfunnet

I forrige fakultetsstyremøte ble revidert strategi for fakultetet vedtatt. Jeg synes den reviderte strategien er blitt en klar forbedring av det gode dokumentet vi hadde, både innholdsmessig og visuelt. Den reviderte strategien skal vi bruke internt i våre prioriteringer, og eksternt for å fortelle hva vi vil. En av endringene vi kan merke oss er…Continue reading Strategien som former bærekraft-samfunnet

Julenissen kom ekstra tidlig i år

Adventstid er forventninger om presanger og ferie. Etterhvert som jeg er blitt eldre har betydningen av det første minket, og behovet for å koble av økt. Dessuten jobber vi i en sektor hvor de viktigste julepresangene gjerne blir åpnet før jul. Onsdag 6. desember feiret Trond Mohn Stiftelse sitt 15 års-jubileum i Universitetetsaulaen. Stiftelsen har…Continue reading Julenissen kom ekstra tidlig i år

Betyr det noe at vi skal bli et klimanøytralt universitet?

Styret ved UiB har uttrykt en klar ambisjon om at UiB skal være klimanøytralt innen 2030. Som en del av denne ambisjonen ble det i siste styremøte vedtatt en  «ambisjon om årlig gjennomsnittlig reduksjon i CO2 på 10 %». Samtidig er styret tydelig på at det «er en forutsetning at UiB skal opprettholde og videreutvikle…Continue reading Betyr det noe at vi skal bli et klimanøytralt universitet?

Nødvendig omstilling av energiutdanningene

Fakultetet har et klart mål om å utdanne kandidater med solid realfaglig kompetanse, som er relevant for et bredt næringsliv i regionen vår. Når vi nå endrer sivilingeniørprogrammet vårt i energi er det nettopp for å gi studentene en helhetlig og felles forståelse av energisystemene. Dette mener vi vil gjøre dem til meget relevante kandidater…Continue reading Nødvendig omstilling av energiutdanningene